Välj rätt TA-system

Det är ett rejält kliv för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Självfallet finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Länk till mer info: fraktanu.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara bestämmande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som oavbrutet krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara tillförlitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man likaså att sitt TA-system ska vara tillförlitligt. Det är ju väldigt viktigt att systemet hela tiden är tillgängligt och att det inte ständigt drabbas av driftfel. Ifall systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli väldigt dyrt och jobbigt ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att erhålla ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig eftersom de är väl utarbetade och har antagligen gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet existerat på marknaden.

Det som är definitiv avgörande, eller i alla fall ett mycket rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken utsträckning TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra viktigt om organisationen är stor och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras i framtiden och det tvingas givetvis även TA-systemet vara beredd på. Följaktligen bör företaget räkna med vilka behov som måste mötas i nuläget, men även i framtiden.

För att ta fram en fullgod behovsanalys måste vissa fundamentala frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Ytterligare relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är oviss i sin beräkning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som enkelt samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en obehövlig procedur att ersätta TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självklart möjlighet att uträtta mer än endast boka transporter. Det bästa är att ringa och prata med leverantörer och granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, fler aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och pålitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.