Träning och Atkinsdieten

Fungerar Atkinsdieten ihop med träning? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer energi än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten innebär att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld då man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga anser dock att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. För den skull är det viktigt att följa dieten strikt med tanke på att blodsockersvängningar försämrar träning. En framgångsrik träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Bra atkinssajt

Det är egentligen personligt huruvida man kan träna lyckat under en kolhydratfattig föda eller inte, men de som har förutsättningarna kan förvänta sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det många som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten och ökad mängd fett. Det gäller därutöver att ha en god jämvikt mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att få en utmärkt grundkondition. Det har visat sig att människor orkar gå långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller även de som inte motionerat på åtskilliga år. Å andra sidan kräver löpning mer energi vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer krävande. Överlag så gäller det att prova sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och påträffa en bra jämvikt i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många anser att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra kraft åt träningen.