Träna valpar att bli rumsrena Del 1

Att exercera en puppy att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta kommentar, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: valphagar.se.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda och vaksamhet och med en mycket stor dos tålamod.

Jyckar är skapelser som utav vana kommer att komma vad vi presenterar för dem hur jorden borde vara och detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha djur samt om vi stå sig deras bo rent lär de sej snabbt hurdan man kan klara sina behov själva.

Anatomi
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en valp är att lära opp valpen framgångsrikt genom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens agenda kan vi snabbt se hur vi kan elimenera samt bestämma var och när vi vill att valpen skall uträtta sina behov.

Det finns fyra sätt som stöder dig att alstra den rätta strukturen för en hundvalp.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med hjälp utav ett hundkoppel

När ni är ute ska en hundvalp alltid vara i koppel och alltid kunna siktas utav dess innehavare.

Det största misstaget som en nybliven ägare kan göra är att bevilja sin valp springa runt i huset ledigt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen ej kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Därjämte ska en puppy inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet.

Det är alltför flera saker valpen kan fabricera samt man önskar inte anlända hem till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En puppy önskar instinktivt att hålla det rent omkring sig samt skulle preferens att hålla det ifrån där hon sover och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan begagna lådan för att förhindra olyckor samt begagna den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att exercera en valp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samtidigt bevilja honom träna.

Valphagar är i en mängd annorlunda höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk alternativt om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består mestadels utav olika moduler som möjliggör lätt justering av dimension samt konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är genomförbart att handla två samt sätta ihop dem för att göra en ännu mesta hage.

Om en hundvalp behöver lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för juvenil bör vi inte önskar avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du placera valpens låda alternativt en säng, leksaker och vatten om du ska lämna för en längre tid.

Förvänta att man kommer att har olyckor i valphagen så det är allra bäst att äga en valphage med totalt plastgolv så att inte mattor eller golv under blir förstörda.
Utskällning inte på valpen när det händer sådana små olyckor.

Skolning av en valp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du innehar ett särskilt område som du vill att din valp ska klara sina behov kan du använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den ska klara sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i koppel samt fäst den sedan till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt samt utforska området.

Det är bra att om man först har doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess spillning för att assistera honom tillgängliga idén att det är vari den skall gå.

Om du kreerar denna bruk tidigt du kommer att äga tränat din valp att gå till en speciell plats och den kommer mer än sannolikt att fortsätta att ta vägen till denna plats när den mognar även utan lina.

Även på pottområdet ska du börja ge din vovve ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando man önskar använda.

Detta kommer antagligen till hands senare när man behöver att få din jycke att göra klar på befallning.
När valpen gör färdigt upprepar man kommandot och efter ge den massor utav beröm.

Du skall ge din valp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man kanske noterat så skall en bra valphage vara stabill samt äga ett golv helt av plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie utav kommentar, läs gärna vidare…….