TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör finnas i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Olika verksamheter har olika dagliga procedurer och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två absolut främsta är naturligtvis att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Länk till mer info: fraktauktioner.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att göra en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast mycket okomplicerat, och det är likaså genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter gällande ett särskilt kollislag. Skulle oriktig upplysning fyllas i så hjälper systemet att omarbeta så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt starkt skäl till att köpa ett TA-system till sin rörelse.

Utan ett TA-system så kan det bevisligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan skada en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning alternativt annan manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att utföra dina transportbokningar effektivare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga funktioner. Det medför naturligtvis att stora mängder manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större företag kanske alla inte ges samma behörighet att genomföra vissa åtgärder.

TA-systemet ser även till att alla dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en lätt sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när samt var din transport levereras. TA-systemet visar ständigt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen också sammaställas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att förfina arbetet med transporter och givetvis även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de skickas genom antingen e-post eller sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en frakt. Det brukar vara möjligt att flexibelt utarbeta sina aviseringar.