Rekommenderade TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö olika producenter. Givetvis är det många faktorer som spelar in när man ska välja. Exempelvis är ju priset väldigt angeläget, men det bör inte vara bestämmande. Att uteslutande välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller vissa krav och måste bytas ut. Välj TA-system noga efter behov är det främsta rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns cirka ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter gör dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder erbjuds 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren stifta bekantskap systemets funktioner. Tiden fungerar dessutom som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Läs mer här: tafraktprogram.se

Centiros är ett annat bolag på marknaden som tillhandhåller TA-system. Deras mål är att tillhandahålla marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad flexibilitet från molnet. Och det är bland annat möjligt att uträtta förändringar utan att det påverkar rådande förlopp. Välj transportörer ur Centiros förteckning och till en fast avgift kan man lägga till nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över kostnaderna.

Centiro kan hjälpa användaren att också lägga till utländska transportörer i systemet. En oerhört uppskattad funktion är AT-väljaren som per automatik väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje given situation. Dessutom ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att etablera integrationer mellan TA-systemet samt användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad gäller just integrationer.

Ytterligare en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som åtminstone granterar de vanligaste grundfunktionerna som användning av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges möjlighet att välja mellan Standard alternativt Plus som båda ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En attraktiv fördel med Unifaun Online är att användaren endast betalar per transport och behöver därför inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter och support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges tillfälle att prova en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då smidigare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga samt etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli fullkomligt säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna prova olika TA-system utan kostnad för att ges möjlighet att göra en grundläggande utvärdering.

En del vill utöver att prova systemets funktioner också prova användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är faktiskt faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.