Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Då och då kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga ställen.

Mossa tycker också om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör de flesta hustak till trevliga platser för mossa. Speciellt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Klicka Nu för mer detaljer

Det är angeläget att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in under takpannorna och då vintern nländer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den ränna på taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att erhålla den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte avverka mossan som redan finns där.

För att bli av med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket bara en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt eliminera mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan också testa att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan även tvätta taket med högtryckstvätt, men det är även en aning vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man ska göra.

Alltså bör man fundera på hur man kan hindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.