Med tablettslagning får tabletterna rätt fuktighet

När du ska tillverka egna tabletter måste du tänka på tablettslagningen. I tillverkningsprocessen är det viktigt att du håller ett öga på luftfuktigheten.

Tablettpressningsfasen är den mest kritiska i hela processen. Det handlar helt enkelt om kvaliteten på tablettslagningEN.

filmdragerad

Med rätt hölje kan tabletten skyddas mot fukt. Drageringen kan påverka smaken. Tabletternas paketering är viktig för att skydda dem.

För att få tabletter att klibba används oftast ämnen som mikrokristallinisk cellulosa. För att få rätt dosering för man oftast testa sig fram.

Om man vill ha ett släppmedel som skyddar bra kan man använda magnesiumstearat 0,5-1 %. Både klibbmedel och släppmedel finns på allt-fraktfritt.se

Så lagrar du tabletter efter tablettslagning

Du kan säkra tabletterna på flera olika sätt. Med olika steg så kan man se till att tabletterna inte förstörs av vanlig hantering. Den som vill veta mer kan läsa på lite extra innan. På så vis vet man vilka metoder för tablettpressning som är de bästa.

Innehållet har betydelse

Tabletternas innehåll styr också dess hållbarhet. Försök att använda ingredienser som stänger ute fukt. Då kan man sälja dem längre.

Ingredienser i hölje kommer ju också att skydda tabletten inuti. tablettmaskin
Hur ser du på medicinska produkter som manglats? Den kan ju ha krossats totalt i förpackningen och då är frågan hur du ska inta den på ett säkert sätt.

Innan tablettslagning kan börja måste du tänka på allt det. Ingredienserna får inte komma ihop sig med varandra. Tabletten måste vara säker.

Används vatten i medicinska tabletter

Medicinska tabletter innehåller ofta vatten. Det är inte ovanligt att vatten korsreagerar på andra material. Det går också att få en form som inte kommer att reagera över huvud taget.

Majsstärkelse är ett exempel som man kan utgå ifrån. Majsstärkelsen har normalt sett en ganska hög fuktighetsgrad på över 10 %. Men det kommer ändå inte att reagera.

Tablettens hölje måste ha rätt utformning och ingredienser

Höljet fungerar som en barriär. Höljet ser också till att den fukt som finns i tabletten inte försvinner. Om tabletten blir torr så blir den svårare att använda.

Pulverblandningen vid tablettpressning får inte vara för mjuk. Det är bara att prova sig fram. Det finns också tillsatser till kapslar.