Lotterier Hur allt började Del 2 av 8

• Första noteringar om lotterier att offerera till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett fiasko,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form utav pengar hölls i det 15th århundradet.

Olika orter höll offentliga lotterier att samla in slantar till stadens befästningar och för att assist de fattiga.

Stadens register Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En befattning daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in pengar för att bygga murar samt befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska vanligt i Nederländerna att arrangera lotterier för att samla in pengar till de fattiga alternativt för att ackumulera in pengar allmän varianter av offentliga användningar.

Lotterier visat sej vara mycket populära och hyllades som en smärtfri form utav beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat utav Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket poppis.

Människor användes för att investera på namnet på Stora rådets ledamöter, som alla drogs av en slump med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ utav spel kallades Lotto alternativt Semenaiu.

När människorna ville satsa oftare än två gånger per år, började de byta ut kandidaternas nickname med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I av Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien och beslutade att anordna ett sådant lotteri i sitt rike för att hjälpa de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 och godkändes med edikt.
Detta försök var ett fiasko, eftersom biljetterna var mycket kostsamma och de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sej projektet.

Under de två följande århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades bara med begränsningar.

England, 1566-1826

Ehuru den engelska regerngen troligen först experimenterat med lotterier och liknande hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades av drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
spela bingo gratis
och
spela bingo gratis
för denna information.

Detta lotteri var för att samla in slantar för “reparation utav skatter samt befästa riket och sådana saker. ”
Var biljett innehavare vann ett kostnad, samt det totala värdet av priserna motsvarade de pengar de satsat.
Priser var i form utav silver plattor samt andra värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt lån till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under senare år sålde regeringen korrekt bit till mäklare, som i sin tur anlitade ombud och löpare för att sälja dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för olika kommersiella satsningar.

De mesta människor hade inte råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle sälja aktier i en biljett, vilket resulterade i biljetter som utfärdats med en notering som “sextonde” alternativt “tredje klass. ”

Många privata lotterier hölls, bland annat för ackumulera in slantar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Usa på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Alltså fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett final för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till hån av samtida kommentatorer som “den sista batalj spekulanter om allmän godtrogenhet för popularitet till sin sista döende lotteri. “