Lotterier Hur allt började Del 1 utav 8

• Lotterier är i flera typ.

• Arla historia
• Kinesiska Handynastin emellan 205 samt 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att avvika lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi alla vet en design utav spel som innebär annorlunda varianter utav dragningar för att få ett pris eller avans.

Dessa varianter utav hasardspel är förbjudna av somliga regeringar, medan övriga hjälper den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att finna en speciell nivå av avpassning av lotterier utav regeringar alternativt som i Sverige vari staten har absolut att det skall vara ett statligt monopol med därtill hörande usla utbetalningar till alla lirare.
.
I början av 20-talet var de mesta former av hasardspel, inbegripet lotterier och bingo, förbjudet i flera länder, däribland USA och mesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram efter att övriga världskriget.

På 1960-talet började kasinon och lotterier dyka upp över hela jorden som ett fason att generera inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier är i många typ.

Exempelvis kan priset vara ett fast summa i kontanter alternativt varor.
I detta format finns det chansning för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fast procentsats utav intäkterna.
En populär form utav detta är “50-50” draw vari arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Flera nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, vilket resulterar i möjligheten av flertal besegrare.

Köp utav lotter kan ej förklaras bara med beslut baserade på förväntade vinster.
Orsaken är att lotter mestadels kostar mer än oddsen att få den förväntade vinsten, så ett förväntat nytta är i själva verket att ej handla lotter.

Ändå kan lotteri inköp förklaras utav fastställande baserade på förväntad vinst med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga fason än lotteriresultat kan oxå stå för lotteri köp.

Bortsett från lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina kund en upplevelse av gastkramning, förväntning samt att hänge sej till tanken eller en fantasi att bliva rika.

Om underhållningsvärdet (eller andra icke-monetärt värde) som erhålls igenom att spela är tillräckligt högt för en viss människa, så kan ett förvärv utav en lott företräda en avans i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära och icke-monetära vinst, vilket gör köpet till ett rationellt fastställande för den enskilde.

Detta var en del torra information, nu över till lotteri och bingo historia
Arla anekdot

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin emellan 205 samt 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros få bidragit till att finansiera stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
hasardspel som “teckning utav trä”, vilket i sammanhanget verkar beskriva lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden utav Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons hjälm för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första berömda europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, främst som ett nöje vid middagar.

Varje gäst skulle få en biljett, och priserna skulle utgör ofta utav tjusiga don som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art utav lotteri var dock ej mer än en fördelning utav gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form utav artiklar utav olika värde.

Tack till:
spela bingolotto gratis
och
spela bingo online
.