Induktionsfasen – den tuffaste samt första fasen Atkinsmetoden

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För uppnå detta tillstånd ska man i induktionsfasen stävja kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att äta obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg samt vissa grönsaker. En övergripande regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte växa under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande kost tas bort ur kosten. Det är därtill viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te ska begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över fort om allt går som tänkt. Det handlar om cirka 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga varar dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Mer atkinsinfo här Observera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara krävande för kroppen och innebära risker. Vid en sådan situation ska man alltid rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att variera kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen inta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland många att man kan få illa andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten ges då en prägel av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa skede inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför strikt och överdriven diet som skulle vara oerhört besvärlig för kroppen under lång sikt. Otvivelaktigt ska man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en kortlivad men oumbärlig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att kvickt komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man intaga sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man successivt justera sina måltider.

Det är mycket betydelsefullt att dricka mycket med vatten under induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än normalt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta mycket vätska. Självklart är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.