Exercera valpar att bli rumsrena Del 1

Att exercera en hundvalp att göra sina behov utanför ditt hus heter (av jag i avsaknad på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Finns här.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, agenda samt vaksamhet och med en mycket enorm portion tålamod.

Jyckar är skapelser som utav bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan världen bör vara samt detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena kreatur samt om vi stå sig deras bo rent lär de sig snabbt hur man kan fixa sina behov själva.

Struktur
Med struktur menar vi valpens tillsyn både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att träna en valp är att lära opp valpen framgångsrikt igenom att förhindra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hur vi kan elimenera och avgöra var och när vi vill att valpen ska bestyra sina behov.

Det finns fyra fason som hjälper dej att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters hundkoppel.

Med assistans av ett koppel

När du är ute ska en hundvalp alltid vara i hundkoppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att låta sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Därjämte skall en puppy inte lämnas utan koll utanför hemmet.

Det finns alltför flera saker valpen kan hitta på och man önskar ej komma hushåll till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans utav en låda för potträning

En puppy önskar instinktivt att hålla det fräscht omkring sig samt skulle föredra att hålla det ifrån vari hon sover och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka anledning kan använda lådan för att förhindra olyckor samt begagna den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att exercera en valp

En valphage är ett bra sätt att hålla kontroll på valpen samma tid låta honom exercera.

Valphagar finns i en mängd olika höjder och utföranden både för inom- samt utomhusbruk alternativt om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består oftast av annorlunda moduler som möjliggör enkel justering utav dimension och konfiguration samt skall ge bärbarhet.

Det är möjligt att köpa ett par samt sätta ihop dem för att göra en ännu mesta hage.

Om en valp behöver lämnas allen mer än 3 till 4 timmar sedan övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för ung bör vi ej önskar lämna valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda eller en säng, leksaker samt vatten om man behöver lämna för en längre tid.

Förvänta att du kommer att har olyckor i valphagen så det är allra bäst att få en valphage med totalt plastgolv så att inte mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det sker sådana små olyckor.

Skolning av en valp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om man har ett särskilt area som du vill att din valp ska klara sina behov kan man använda en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den skall klara sina behov.

Ta ut din hundvalp till det utsedda pottaområdet i koppel och fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt och studera området.

Det är bäst att om man främst innehar doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Du kan ta ut en smutsig avis alternativt dess spillning för att assistera honom tillgängliga idén att det är där den skall gå.

Om du kreerar denna bruk tidigt man kommer att få tränat din puppy att ta vägen till en speciell plats samt den kommer mer än sannolikt att fortgå att ta vägen till denna plats när den mognar också utan rep.

Också på pottområdet skall du börja ge din hund ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, alternativt vilket snabbkommando du vill använda.

Detta kommer väl till hands efteråt när man ska att få din hund att förfärdiga på befallning.
När valpen gör färdigt upprepar man kommandot samt efter att ge den mycket av beröm.

Man bör ge din hundvalp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man antagligen noterat så skall en bra valphage vara stabill och har ett golv helt av plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie av inlägg, läs gärna vidare…….