Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

Forskningen och dess goda resultat är givetvis en bidragande faktor till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle skänka upprinnelse till ett enormt engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började gradvis få fäste och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till korrekt kost och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa. Följ länken för mer fakta

En klar fördel med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara aptitlig föda. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer balanserad och på så sätt blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss föda.

På så sätt har Atkinsdieten jämt varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten oupphörligen haft en aktuell status i samband som har haft med välbefinnande samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därtill kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från dominerande universitet och institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit engagemang av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.