Den svenska marknadens vanligaste algmedel


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett alternativt annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nära nog anföra att det finns lika många metoder för att råda gottgörelse med alger som det finns människor som har haft bekymmer med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en korsning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta samt skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka fullständig utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra och mycket billigt recept på algmedel. Vanligt brukar den endaste substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken varför inte många vet detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna mixa detta själv. Samt det är precis detta som tillverkarna vill uppnå. Bensaltensid.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på butelj i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges på bruksanvisningen att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, alltså landar den slutliga blandningsshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man alltså komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid samt man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla miljöer där de kan tänkas expandera som badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränage.

Man kan till och med begagna bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett beskydd mot algangrepp som varar många år och effektivt sätt kostar väldigt en aning, före allt göromål på somrarna.

Vad man dock ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma plagg samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt ibland.