Bestående behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara permanent hela livet enligt Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som befinner sig i underhållsfasen måste klara av avleda eventuella viktsviktningar genom att reglera med mer eller mindre kolhydrater i sin kost. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Om vikten börjar öka igen så har bantaren givetvis möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen innebär nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss kost helt å hållet. Det är inte riktigt då Atkinsdieten i underhållsfasen skänker svängrum för personer att unna sig godsaker, men givetvis är det på bekostnad av att man ska kunna avstyra viktsviktningar. Bra tips här Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att kunna upprätthålla en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar dessutom träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.