Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Redan i viktminskningsfasen, ifall lyckad, kommer man i närheten av sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som genomförbart utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som naturligtvis dessutom är tänkt att vara balanserad.

Det har pekats på hur väldigt central mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det betydelsefullt att oerhört långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men antagligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona mycket raskt också. Man bör dock hålla sig undan en dylik frestelse därför att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur tufft det är att behålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som dessvärre oftast utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och bibehålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto enklare är det att åstadkomma det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Länk till mer atkins

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en framgångsrik mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen ska man sannerligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att bara överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i oönskad viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta oerhört motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. För den skull gäller det att vara rejält noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.