Är verkligen e cigarett farligt och borde man till fullo undvika den här typen av rökning?

Det finns de som antyder att el-ciggen är lika farliga som traditionella cigarett men det är inte sant. Även om man kan säga att det finns ingredienser i ångan som man andas in med el cigg som inte är så hälsosamma så kan man aldrig jämföra detta med vad som finns i vanlig tobaksrök. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Det är så att många av e-cigarettens hälsorisker inte har med själva substansen att göra. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Det är dock inte vetenskapligt belagt.

e

Är e cigarett farligt så att man kan bli sjuk?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Idag finns det inga bevis för att de skulle vara farliga. Däremot så är det många intresseorganisationer som vill få oss att tro att de är farliga. Istället så borde de kanske fokusera på det som är bra med e-cigaretterna.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Kom dessutom ihåg att skilja på de cigaretter som innehåller nikotin och de som inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. elektronik cigaretter

I USA har studier visat att unga som ångar minskar tobakskonsumtionen. E-ciggen verkar alltså leda till mindre faktisk rökning. Men kom ihåg e-cigaretter är bättre för hälsan.

Hur står sig el cigg i jämförelse med tobakscigaretter?

Röker du inomhus eller utomhus? Det spelar ingen roll e cigg är Man stör ingen annan och man blir inte påverkad av cigaretterna. Det är inget att fundera på.

E-cigarett är svaret. El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Det kan inte bli bättre, de är billiga i drift och du får bättre välbefinnande.