3 ml engångspipetter i plast

En pipett är ett arbetsredskap i ett laboratorium som används för att mäta och/eller överföra små mängder vätska. De är mestadels gjorda av plast, och är ofta av engångstyp.

En pipett är ett instrument för att använda i ett laboratorium för att flytta vätska. Tekniken av pipetten fortsätter, vätskan sugs upp i ett rör med tryck och töms ut därefter med tryck. Ofta använder pipetteboll (gummiboll) för att suga in och trycka ut vätskan. På engångs plastpipetter är en sådan liten boll formad i plasten.

Typer av pipetter

Det finns många olika typer av pipetter, samt de kan vara gjorda av glas alternativt plast. Somliga pipetter är anpassade för att mäta en viss ljudnivå av mycket noga, medan andra inte kan hava graderingar.

allt-fraktfritt kan man beställa 3 ml pipetter engångs av plast till bra värde – och fraktfritt. 250 st kostar 109 kr inberäknat moms. För ett labratorium alternativt företag är det nämligen mycket billigare att jämföra samt sedan kasta pipetten – än att kasta den. Även om det blott är en praktikant med låg arvode så motsvarar dessa knappa 35 öre en pipett kostar 5 sekunders arbetstid (lönen räknad som 4 kr/minut inkl avgifter, ferier, försäkring, lönebikostnader, personalomkostnader). Det är billigare att dumpa pipetten direkt än att gå och lägga den till disk.