Fulstopp för alg- och ta bort mossa

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också funkar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel och svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja växa på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en favör när man behandlar ytor som är inomhus, till exempel, badrum, utrymme under hus samt andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man igenom att inte använda gifter kan genomföra behandlingen också om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar de där (övrigt än bra då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Clicka här nu för mer info

Om man får problem med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har problem med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att hyra in en mögelhund som söker igenom huset samt letar upp alla anfall. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få bort alla angrepp. Det kan till en börja agera som en aning dyrt att anställa en mögelhund för att söka igenom huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få bort allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är lätt att använda då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att feja är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet spola dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på tak att spolas bort totalt samt ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag och upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan också använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Slutligen lägger man på ett nytt lager med Fulstopp och låter det torka, detta fungerar som det skyddande lagret på ytan.