Har ditt hus drabbats av alger eller mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att behöva utföra en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna och dåliga lukt. Man bör så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man sannerligen har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det främsta.

I en utredning som Folksam nyligen med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Klicka här omgående för mer info
Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att behöva uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med illa dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel. Mer info: På denna sajten.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan bruka för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte ständigt vara det dyraste som är det främsta.

I en granskning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med flera andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att utföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att uträtta en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa olika metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det finns betong som har påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är ganska hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan bruka för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp åt flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en studie som Folksam nyligen med många av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var detta ett mycket bra resultat. Oerhört få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Dock får man betydligt bättre resultat genom det medel som visas på Här