Absinthe, – den mest legendariska av samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar du ingen mer legendarisk än absint.

De mesta folk har antagligen en grundläggande medvetenhet om att absint finns, men de flesta utav dem känner till bara några sanna fakta om alkohol eller alkohol och blott en bråkdel utav dem innehar haft chans att äga ett bägare av denna mystiska dryck framför sig på bordet.

Därför önskar jag med detta lilla inlägget framföra för er läsare lite fakta om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint främst gjordes.

Mycket berusande samt kryddad med anis, sägs absint få varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en läkare från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flera år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod berömda för att äga tillverka en medicinsk tonic som bar en enorm likna med absint absinthe 85.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin image som en läkemedelstonic och blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar och för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett faktum är att hon inspirerade så stora konstnärer samt författare som Degas, Van Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att alstra målningar samt böcker som har blivit tidlös i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot sprit i allmänhet och mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en utav de många ingredienserna i absint, var riskabel samt giftig, ehuru bara en liten mängd malört fanns i en absint butelj.

En annan händelse som skedde i början utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Ehuru gubben hade en lång historia utav att vara gravt alkoholiserad samt missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i flera europeiska länder samt AMERIKA.

Frankrike följde sedan år 1915.

Kanske för att det var illegal frukt, innehar flera av de falska rykten samt historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, trots att modern vetenskap har visat att malört ej är mer skadligt alternativt bildar dårskap än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja alternativt vaniljextrakt.

Nu, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de mesta europeiska länder är absint totalt lagligt åter.

I USA (givetvis) finns det ännu grundnorm mot att alstra och avyttra den, även om olika företag har hittat på möjligheter att gäcka dessa förbud.

Att dricka absint är ej längre ett brott.

För en amerikan, innebära det att det är OK att dricka absint, så länge man inhandlar det från en juridisk, icke-amerikanska källa som du kan hitta Online.

Absinthe, – den mest legendariska av alla drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man noll mer legendarisk än absint.


Mer info här.

De flesta människor innehar antagligen en grundläggande medvetenhet om att absint finns, men de mesta av dem känner till blott några sanna information om alkohol eller alkohol samt bara en bråkdel utav dem innehar haft tillfälle att ha ett bägare av denna mystiska dryck framför sej på bordet.

Därför önskar jag med det här lilla inlägget framföra för er läsare lite fakta om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande samt smaksatt med anis, sägs absint inneha varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en doktor från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år före Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod berömda för att få tillverka en medicinsk tonic som bar en stor likhet med absint.

Likväl var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som avyttrade formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin bild som en läkemedelstonic samt blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, fantasier och för att ge inspiration till konstnärer.

Således legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer samt författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde och Mary Shelley att skapa målningar och litteratur som har blivit tidlös i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet och mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd bevisa att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var riskabel samt giftig, även om bara en liten antal malört fanns i en absint flaska.

En annan evenemang som skedde i början utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om gubben hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder samt US OF AMERICA.

Frankrike följde efter att år 1915.

Antagligen för att det var illegal frukt, har många utav de falska rykten och historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än nu, trots att inne vetenskap innehar visat att malört ej är mer skadligt alternativt alstrar vansinne än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja alternativt vaniljextrakt.

Nu, i begynnelsen utav 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de mesta europeiska länder är absint helt lagligt igen.

I US OF AMERICA (givetvis) är det ännu grundnorm mot att alstra samt avyttra den, även om annorlunda företag har hittat på potential att gäcka dessa förbud.

Att dricka absint är inte längre ett brott.

För en amerikan, innebära det att det är OK att dricka absint, så länge du inhandlar det från en rättslig, icke-amerikanska källa som du kan hitta Online.

Absinthe, – den mest legendariska utav samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man ingen mer legendarisk än absint.


godabsint.com

De mesta folk har förmodligen en grundläggande medvetenhet om att absint är, men de flesta utav dem vet blott några sanna fakta om alkohol eller alkohol samt bara en bråkdel utav dem har haft chans att få ett bägare utav denna mystiska dryck framför sej på bordet.

På grund av detta önskar jag med det här lilla inlägget presentera för er läsare lite fakta om denna legendariska spritdryck och se tillbaka på dess lysande förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint först gjordes.

Mycket berusande samt smaksatt med anis, sägs absint har varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en läkare från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod berömda för att ha tillverka en medicinsk tonic som bar en enorm likna med absint.

Ändå var det Ordinaire, ej Henriod systrar, som avyttrade formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som sedan etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin bild som en läkemedelstonic samt blev mer känd för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, drömmar samt för att ge inspiration till konstnärer.

Alltså legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer och författare som Degas, Van Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde och Mary Shelley att alstra målningar och böcker som har blivit tidlös i världens konst och litteratur.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet samt mot absinthe i synnerhet.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att förment bevisa att malörtens olja, en utav de många ingredienserna i absint, var riskabel och giftig, även om bara en liten mängd malört fanns i en absint butelj.

En annan händelse som skedde i begynnelsen utav nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall och mördade hela sin familj.

Även om gubben hade en lång historia av att vara gravt alkoholiserad samt missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i många europeiska länder och AMERIKA.

Frankrike följde efter att år 1915.

Antagligen för att det var förbjuden frukt, innehar många utav de falska rykten och historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än nu, fastän modern vetenskap har visat att malört inte är mer skadligt alternativt orsakar vansinne än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja eller vaniljextrakt.

Nu, i begynnelsen av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga dän.

I de större europeiska länder är absint totalt lagligt igen.

I AMERIKA (givetvis) finns det ännu grundnorm mot att alstra och avyttra den, även om olika affärsverksamhet innehar hittat på potential att gäcka dessa bann.

Att dricka absint är ej längre ett brott.

För en jänkare, innebära det att det är OK att inmundiga absint, så länge man handlar det från en rättslig, icke-amerikanska källa som man kan hitta Nätet.