Vad är det som skiljer mossa, lavar och alger åt?

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det förenkla att vara medveten om ifall det gäller mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De gillar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det viktigt att se till så att dränering är god. Det är också en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa på takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan orsaka fuktskador samt mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundvis vara ganska knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en uppenbar risk för fall, och man ska vara vaksam om man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast händer detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och oerhört stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Vill veta mer Klicka Här

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger skänker en grön nyans i själva färgen. För att få undan alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (d.v.s. målad med exempelvis Falu rödfärg) ska man inte nyttja några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att använda munskydd för att inte riskera att andas in exempelvis sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska betänka att nyttja ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne då dessa är mycket miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och en del kan avge syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte totalt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och följaktligen lätt kommer åter nästa säsong.

Det finns alltså annorlunda sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att vara medveten om vilket!