Sanering med Anticimex

Anticimex är sannolikt det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Det gör att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att motverka problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa problem brukar man normalt hitta i badrum och andra fukta utrymmen. Få reda på mer här

Privatpersoner och företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner och företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet alternativt dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex arbetar mycket metodiskt. För att kringgå att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därefter nyttja gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Detta är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis väldigt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och möjligtvis till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att utföra inspektion av hus och villor före köp eller försäljning för att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från bristfällig lufttillförsel till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer och lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.