Rengör effektivt med hjälp av alto högtryckstvätt

För och främst måste vi precisera vad en alto högtryckstvätt faktiskt är. Samtliga känner till vad en högtryckstvätt är för något, men vad betyder då alto högtryckstvätt? Det handlar i själva verket enbart om en tautologi, eller ’tårta på tårta’. Ordet “altus” på latin betyder just “hög”, och på alla latinska språk; spanska, portugisiska, italienska, etc. så betyder ordagrant ordet “alto” just “hög”.

En alto högtryckstvätt är således en hög högtryckstvätt, med andra ord ett vis att marknadsföra med ett lite hippare benämning. Det som är oerhört intressant är att närapå samtliga nya högtryckstvättar har någonting som refererar till “alto” i sitt namn och det har till och med skapats ett fullständigt segment på marknaden som kallas för exakt alto hötryckstvättar. Vi har nu definierat vad en alto högtryckstvätt är för någonting.

Den första högtryckstvätten, som då bara kallades för högtryckstvätt och inte alto eller någonting övrigt, uppfanns 1950 av tysken Alfred Kärcher, som sedan grundade företaget Alfred Kärcher GmbH & Co KG. Det har till och med gått så långt att Alfred Kärcher gett namn åt ett verb samt ett substantiv; på tyska betyder “kärchern” att rengöra med hjälp av högtryckstvätt, och på franska betyder “le kärcher” faktiskt högtryckstvätt.

Vad kan då en alto högtryckstvätt nyttjas till?

Närapå alla har vi nog en högtryckstvätt i hemmet, den är ju liksom väldigt praktisk till det mesta; man kan uträtta fasadtvätt, altantvätt samt rör- och avloppstvätt. Sedan är det nog bara fantasin som lämnar åt andra användningar, till exempel tvätta bilen, båten, rengöra stuprör och till och med vattna gräsmattan på sommaren.

Högtryckstvätten kan framgångsrikt användas när man rengör alger, lavar, mossa och mögel i de utomhusutrymmen där angrepp av dem sker. Man bör dock akta sig för att använda högtryckstvätten vid rengöring i andra utrymmen, typ i källare, badrum och andra utrymmen med dålig dränering och direkt exponering mot betong då det faktiskt kan förvärra situationen.

Det finns två huvudtyper av högtryckstvättar på marknaden, kall- och varmvattenbaserad. De har båda för- och nackdelar i sin roll. De kallvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de förbrukar lite energi då de inte har behov av uppvärmning vilket är fallet med de varmvattenbaserade högtryckstvättarna. Å andra sidan har dessa nackdelen att de inte är jämbördigt effektiva i flera fall för att lösa upp ingrodd smuts och fett. De varmvattenbaserade högtryckstvättarna har fördelen att de använder sig av ånga eller väldigt varmt vatten vilket gör det möjligt att de kan lösa fett och ingrodd smuts, men å andra sidan använder de sig vanligtvis av antingen diesel eller el för att värma upp vattnet och de slösar alltså mycket energi, vilket i många fall tyvärr är överflödigt.

Hur som helst så sparar högtryckstvättar generellt vattenförbrukningen. Undersökningar har visat att bruk av en alto högtryckstvätt för ordinär rengöring i en svensk familj, det vill säga av, bilen, båten, fasaden och terrassen, kan spara upp till 80 % av vattenförbrukning i förhållande till en vanlig vattenslang och det, i slutändan, vid regelbunden användning, sparar inte bara på miljön utan även i plånboken, vilket är något som ingen har något emot.