Olika sätt att bekämpa mossa

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för de flesta vilka som funkar bäst. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga och fukt, och har en högre tålighet än exempelvis vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord samt för stora mängder vatten. Mossa kan likaså kom igång och gro på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan vara ett problem därför att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det leda till att pannorna spricker. Alltså är det betydelsefullt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp via en stege samt skrapa bort mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor på taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga utomhus i väder och vind i minst ett år, helst längre, därför att se hur pannan hanterar giftet.

Mossa har också en fantastisk fallenhet att börja växa i trädgårdar, speciellt där de inte är önskade. Det är dock kanske inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Om man vill äga en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska uträtta ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Mer tips här

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott till grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker för ca 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den snart att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.