Mossor

Mossor är det vanliga namnet för vad som numera anses utgöra en grupp växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är i själva verket inte så väldigt nära besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att gro på till exempel stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stadiga som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och får sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är alltså via bladen, vilka har konstant vidgade porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa gillar att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer motståndskraftigt än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte är bristfälliga – exempelvis vid näringsfattig jord alternativt fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Då och då är det lätt hänt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp samt en alg. Deras växtsätt skiljer sig avsevärt från det hos mossor – de tycker om att gro på torra samt soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligen plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bäst på tak av tegel, eternit samt skiffer, men växer också gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kyligt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man tvingas avverka den manuellt en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett frekvent besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Vanligtvis behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och då och då även kalk för att neutralisera en sur jord. Mer tips: På den här sajten

Om man vill ta undan mossan är det viktigt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan också ta hjälp av mossa gti eller järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras mycket varsamt. Det är angeläget att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att ge gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att avvärja att mossan inom kort kommer åter.

Man kan också använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man ska dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på somliga ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli oerhört fina inslag i ens trädgård.