Mossor och lavar kan vara påfallande lika

Den främsta likheten som förekommer hos mossor och lavar är att de är just lika till utseendet. Det rör sig om distinkt annorlunda växter, mossor äger bladliknande utskott som har porer för vatten och näring medan lavar är smbioser mellan en svamp och en alg eller en cyanobakterie.

Mossa är evolutionärt gamla växter – runt 450 miljoner år gamla. De gillar att expandera där det förekommer fukt och skugga, d.v.s. gärna i skogar. De kan dessutom växa sig kraftiga på mindre organiska material så som eternit, tegel, asfalt, betong samt skiffer – kort och gott på hustak.

Den vanligaste anledningen till att mossa börjar gro över taket är att det är överskuggat av träd som i tid och otid tappar grenar, blad och också mossporer på taket. Det utgör en grund för att mossan ska börja ta fart. Mossa tar upp vatten genom ständigt öppna porer i sina vanligtvis gröna, bladliknande utskott.

Med tanke på att fukten stannar kvar i mossan och mossan helst växer in i fogar och kanter på taket leder det till att takpannorna kan spricka när vintern kommer och mossan utsätts för köld. Således är det viktigt att inte låta mossa gro. Ett gammalt trick för att hålla taken fria från mossa är att spänna upp en tunn koppartråd längs taknocken. När det regnar kommer det fällas ut joner från koppartråden och det medför att mossan inte trivs och för den skull inte börjar expandera.

Det förekommer i dagsläget inget bra sätt att bli av med mossa som redan har börjat växa på taket. Det bästa sättet är att undanröja mossan för hand, men det är ett ganska enformigt och farligt jobb, beroende på hur taket ser ut. Det bästa sättet att bli kvitt mossan är att förse sig med en alldeles vanlig färgskrapa. Somliga arter av mossa är dock svårare att skrapa bort än andra, men det kräver i stort bara en aning mer styrka samt envishet.

Mossa i gräsmattan är ett annat typiskt förekommande bekymmer. Att mossa fått övertaget beror närapå varje gång på att det är surt, näringsfattigt och/eller bristfällig dränering. Om man vill erhålla en mossfri gräsmatta är det dessa tre saker som är viktiga att fixa innan man sprider ut bekämpningsmedel så som järnsulfat och mossa gti. Dessa preparat rekommenderas inte till mossbekämpning på hustak med tanke på att de missfärgar pannorna. Vill ni veta mer Klicka Här

Lavar är som bekant en symbios mellan två organismer. De trivs där det är ljust och torrt. En del arter trivs på stenar och ger ifrån sig då ämnen som bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan suga upp. Lavar är ofta grå till färgen, men det finns många undantag. Lavar tar upp sin näring genom nederbörd och är ofta oerhört känsliga för luftföroreningar.

De vanligaste lavarna är renlav samt islandslav. Lavar har flera användningsområden, till exempel finns det traditioner som påbjuder användning av lav i brödbakning samt islandslav kan man med fördel göra sallad på. Annars kan man nyttja diverse lavar för att växtfärga bland annat garn. Flera lavar ger olika nyanser av beige och grön, men exempelvis stenlav ger en mustig och fräsch rödbrun färg.

Mossor och lavar är alltså inte så lika som man eventuellt kan tro! Borttagning sker enklast med Fulstopp
.