Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Det kan se vackert ut med mossa som ligger mot ett rött tegeltak men den som kan en aning mer om det där med frostskador på tegelpannor tycker inte att det här är en skojig syn. Det gäller att avlägsna mossa på tak I och med den kan medföra att tegelpannorna spricker och faller ner omkring huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man tillämpa sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

järnsulfatspridare

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med bra mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man tvingas jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker rena bort all mossa så ska man bearbeta med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (verksam ingrediens är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (prova först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och frigöra greppet. Därnäst så kan man börja med högtryckstvätten för att spola av resterna och få pannorna alldeles fria igen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med orätt sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därjämte så kan takpannor vara porösa och man ska tillämpa sig av rätt tryck. Ifall mossan sitter fastsatt hårt så kan det således vara förståndigt att uteslutande arbeta med järnvitriol alternativt Bensaltensid och vänta tills man ser att mossan börjar släppa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och hastigt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att skrapa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en skrapa så kan man komma åt redigt men det är återigen så att mossan måste ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid eller Fulstopp mot mossa på tak är en fantastiskt lösning som alla med mossproblem på taket bör nyttja sig av. Det här är inget som kostar särskilt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att köpa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är avsevärt viktig så använd rätt arbetsredskap

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa inte på att du kommer att nå hela vägen med en ranglig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta assistans av andra ifall du inser att det blir för svårt att uträtta jobbet själv. Klicka här för ytterligare info ta bort mossa.

Det är likaså relevant att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort åldrad död mossa som far i alla riktningar. Tänk på att nyttja bra skor och handskar.