Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och tråkigt intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller bara fult, mossa på takpannor kan också resultera i fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av skilda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en härdad växt, den kan behärska långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig även då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att växa på tak som helst ligger i skugga, till exempel på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar samt små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det bästa sättet att undgå mossa på taket är att verka i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver naturligtvis inte hugga ner träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovan huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa frånvarande är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få förankring över takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan för hand en torr dag. Därefter kan man möjligen använda sig av medel som dödar mossan. De ska dock användas med stor försiktighet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i olika utsträckning. Vill ni veta detaljer Klicka Här

Ett miljövänligare alternativ till diverse gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man applicera Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – somliga ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.