Mossa över takpannor kan orsaka skador

Mossa på takpannor är rent odugligt för huset. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med kyla och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan leda till att takpannorna sprängs.

Mossa kan dessutom orsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det centralt att inte låta mossa expandera på taket.

Mossor är vanliga växter, enbart i Sverige finns det omkring tusen olika sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som inte har rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten någorlunda löst i underliggande material. Det är alltså inte komplicerat att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och gärna en aning skuggigt. Den har inga problem med näringsfattig och sur omgivning vilket åstadkommer att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att gro över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett problem som man ska försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är betydelsefullt eftersom tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en god idé att se över träd som står nära huset och skänker skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt trick för att hålla mossan väck är att fästa upp en grov koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte tycker om och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga klara besked. Detta är en procedur som är billig och helt klart värd att prova.

För att bli kvitt mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men dessutom miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri innehåller en lösning av bensalkonklorid samt vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är oerhört miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring medföra döden.

Det är således oerhört viktigt att fundera på hur illa man vill ha bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig procedur är att skrubba undan mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Klicka Här för mer tips

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta loss mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar lätt. Det är då viktigt att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan leda till fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka undvika.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man använda miljövidriga medel.