Mossa i trädgården kan stundtals vara extremt svårt att bli kvitt med

Ifall man behandlar sin trädgård på korrekt sätt kommer mossan försvinna. Det förekommer drygt tjugotusen skilda sorters mossor i världen varav cirka tusen växer i Sverige.

Mossa tycker om fukt och växer gärna där marken är näringsfattig samt sur, till skillnad från gräs. Vanligtvis sett är gräs en överlevnadskraftig växt, som klarar kyla bra, men gräs kräver en jämn invintring, det vill säga att vinterns snö och köld föregås av en successivt kallare höst.

Mossa å andra sidan klarar inte kyla, det gör så att mossorna förfryser och dör bort. Annars klarar mossa torka väldigt bra, så till vida att mossan redan har fått grepp. Det kan då passera långa torrperioder utan att växtens celler tar skada. När det därefter kommer regn igen får mossan ett uppsving. När det är nog fuktigt kommer även mossan att föröka sig.

I en ordinär gräsmatta som har god dränering, bra näringsinnehåll och inte är sur är gräset mer överlevnadskraftigt än mossan. Det är först när en av dessa tre parametrar ändras som förhållandena blir mer gynnsamma för mossa än för gräs. Det gäller således att se till så att gräset får bästa möjliga förutsättningar samtidigt som man förstör möjligheterna till mossans utbredning.

I södra Sverige har man sett ett tilltagande problem med tilltagande mossa i gräsmattan. Två anledningar kan vara sur nederbörd och milda vintrar. Lägg till bristfällig gödsling så har man inom kort en matta full av mossa. I mellersta Sverige har problemet varit vatten som stått stilla och på så vis givit gräsets rötter näringsbrist. Mossan har då lättare att erövra.

Eftersom de otaliga milda vintrarna som har varit räcker det numera inte jämt att enbart ha en gott gödlsad, torr gräsmatta som inte är sur. Man kan behöva aktivt assistera gräset på traven för att det ska kunna besegra mossan. Ett sätt är genom sanering av mossan.

Det finns olika produkter för bekämpning av mossa i gräsmattan. Ett av de nyare är mossa gti. Det innehåller järnsulfat och sprutas på det drabbade området för att tillintetgöra mossan som då bli svart. Mossa gti är kostsamt och kan med fördel ersättas av ämnet järnsulfat, som finns att handla på allt-fraktfritt.se, till en väldigt billigare penning. Man hittar det på hyllan för grisfoder. Var noggrann med att inte blanda ihop järnsulfat och järnfosfat – det sistnämnda används vid bekämpning av mördarsniglar.

järnsulfat

Järnsulfat måste man blanda själv, medan mossa gti redan är färdigblandat, vatten + järnsulfat i lösning. Järnsulfat ska blandas med vatten, ca 1-2dl per 10l vatten. Det räcker till omkring 40 kvadratmeter gräsmatta.

Järnsulfat eller mossa gti, oavsett vad man väljer så kommer de inte stoppa att mossan kommer tillbaka om gräset fortsätter växa i ogynnsam miljö. Det är således oerhört angeläget att man ser över dränering, möjligen glesar ut träd som skuggar gräsmattan, gödslar och använder kalk mot försurning. Länk till mer data

 

Man kan också använda Fulstopp, det tar också bort virus, sjukdomar, svampar som antraknos. Till mossa i gräs späder man ut Fulstopp 550 ggr, 1 dl blir 55 liter lösning. Läggs enklast på med ryggspruta.

Man kan exempelvis använda mossborttagningsmedel strax innan man gödslar, på höstkanten, för att skänka gräset så stor fördel gentemot mossan. För det viktigaste att tänka på när man har med mossa i gräsmattan att göra är att man ska göra miljön så gott som möjligt för gräset och på samma gång så dålig som möjligt för mossan.