Mögelallergi

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som framförallt uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flertalet andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, i huvudsak i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man antar att det beror på att celler som normalt har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur samt mögel. Det får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man sedan så småningom vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En välmående person klarar närapå i samtliga fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas omedelbart, oavsett om man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avlägsna allt angripet material samt ersätter det med nytt och fräscht. Ifall man inte kan avlägsna materialet så kan man nyttja mögeldödande medel som Fulstopp. Även vanligt diskmedel äger mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer och mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Således är det typiskt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket innebär att fukten snabbt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligen så små att de kan sväva fritt i luften och för den skull är det vanligt att man andas in det. Precis som de andra nämnda allergierna så skänker mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att tillgå, både receptfri och receptbelagd sådan. Det vanligaste att nyttja mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns också ögondroppar om man har problem med rinniga och kliande ögon, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man drabbas av astmatiska bekymmer så ska man bli undersökt av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är oftast i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte uppleva sig tröstlös, det går att behandla!