Mögel i krypgrund, hur man behandlar samt undviker det

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det påtaglig risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en procedur att anlägga grund på en aning mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligare är därför att isolera huset underifrån, ty det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Ifall det görs på rätt sätt, i rätt omgivning kommer det inte leda till några bekymmer. Läs mer här

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för dålig ventilation inuti grunden, samt att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som gror i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna och mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara väldigt hälsovådligt, i synnerhet för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka trötthet till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det således inget man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas agera för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara komplicerat att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den fullkomligt bästa.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk bistånd för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom lufttillförsel samt uppvärmning och aktivt med stöd av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö olika avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och utrymme för bruk.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, i synnerhet om möglet har fått grepp i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att bli kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därpå att kunna tränga in på svårtillgängliga utrymmen och dödar då möglet.

Ifall man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp eller Fulstopp, spruta på och låt torka.