Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta odugligt ventilerade utrymmen där det förekommer fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker vanligtvis möglet genom att man upplever en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är således inte jämt lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas oerhört mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande tillsammans med karakteristiska mögelfläckar och kanske också fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana ställen är till exempel badrum, källare samt vindar. Flera hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i olika förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har några år på nacken. Fulstopp

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika rejält som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat medförde att det uppstod en luftgenomströmning.

När man därefter ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli en aning mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så effektivt att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på skilda ställen i huset gör så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket medför så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Följaktligen är det av stor vikt att man, när man upptäcker att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och även dränering utanför huset om det rör sig om mögel i källaren eller i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man avlägsna alla växter och all jord kring husknutarna och ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det bästa sättet att fullständigt bli av med mögel och dessutom de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och ersätta det. Ifall man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på korrekt sätt! Helst också skyddar med Tvärstopp eller Fulstopp innan något händer.