Mögel ger ifrån sig en av de värsta lukterna

Många som upplevt mögel vet att det vanligtvis bildas en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är även en lukt som man jämt kommer att känna igen när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att distribuera möglet, men de kan också framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det ska tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig identifiera och markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda när man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är stundvis tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta fastän man har lyckats döda möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs som bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare och vindar. Eftersom fukten är avgörande för möglets existens är det angeläget att man ser över och åtgärdar dålig lufttillförsel och dessutom dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det stundtals betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det en del olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och ska grundas på mängden mögel man har att göra med och var det befinner sig. Klicka här för mer tips

Ifall möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel alternativt andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och efteråt torka av med rikligt med ättika. Man kan dessutom använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är komplicerat att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varefter det ångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare ta sig in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att riva ut det angripa materialet och byta ut det. Det är dock kostsamt och arbetsamt, men det enda sättet som åstadkommer så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man använda sig av foggingmetoden, men då hettar man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så sätt förstör molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt hantering är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp eller Fulstopp.