Mikrobiell påväxt – organismer som kan resultera i mögel

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en god miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan då och då felaktigt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare problem med synbar mögel och dylikt. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till illa lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer snart att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått bekymmer med mögel alternativt annan mikrobiell påväxt bör man inte vänta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier även visat att mögel även påverkar nattsömnen i och med att man får problem med luftvägarna och andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta hjälp av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att finna just mögel. Det ultimata sättet att behandla mögel är att helt enkelt avlägsna och ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligen är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det viktigt att fixa de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den definitivt vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering om det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är typiskt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan dessutom hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan vanlig tillväxtplats för mögel och andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att kringgå mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är riktigt täta och att man äger en god ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars raskt kan hitta ett fotfäste. Klicka Här och nu för mer detaljer

En torr och ren miljö är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.