Med mossrivare är mossan ett minne blott

Tyvärr är det svårt att få dän varenda mossa I trädgården med en mossrivare. Mossa på stenplattor kan man ju ej röja dän med en maskin som är till för gräsmattan och följaktligen så kan det vara klokt att betrakta en lösning som kan fungera universellt i trädgården.

järnvitriol på tryckimpregnerat

Mossa i gräsmattan vad göra?

Låt oss betrakta lite närmre på det där med att röja mossa…

Mossrivare mot mossa som sitter djupt i gräsmattan

Mossan sitter rentav inte så grundligt. Gräset har ett djupare rotsystem så man behöver ej ängslas för att mossrivare skulle avlägsna gräset tillsammans med mossan. Men det ser ju inte så snyggt ut efter att man har rivit bort eländet. Gräset blir plötsligt naket och man får fläckar där mossan en gång satt.

Med mossa i gräsmattan vad göra är det många som undrar och mossrivning kan kännas som det ultimata svaret då den handgripligen innebära att man får undan stora partier mossa. Det kan helt enkelt kännas tillfredställande att inhämta ihop stora högar av mossa i en skottkärra men det betyder icke att detta är den bästa mossbekämpning som finns. Vill ni veta detaljer Klicka Här järnvitriol fasad.

Bättre sätt att utplåna mossan på

Det finns andra sätt att eliminera mossa på. Man kan exempelvis använda sig av järnsulfat och vatten (100-200 gram till 10 liter vatten) för att tillintetgöra mossan. Detta kommer inte att ta kål på ogräs i gräsmattan men mossan kan man bli av med utan att röja. Mossan kan blott ligga kvar, den förvandlas till näring för gräset.

Den som väljer att bruka järnsulfat mot mossan ska emellertid tänka på att man även tvingas gödsla för att få bästa resultat. Detta fastän järnsulfatet är ett näringsämne för gräs som skänker grönare gräs.

allt-fraktfritt.se finns en spridarbom till vattenkanna så kan kvickt kan vattna ut järnsulfatblandningen. Där finns även en “ejektordunk” på 2,5 L som kopplas på trädgårdsslangen.

Järnsulfatblandning 200-250 g + vatten i volymen 1 liter fylls i dunken. Trädgårdsslangen kopplas på och så sprutar man gräsmattan, koncentratet i dunken späds ut 20 ggr. Snabbt samt jätteenkelt, funkar även med Fulstopp.

Välj en metod som medför ett helhetstänk

Oavsett ifall man väljer att eliminera mossan med mossrivare alternativt ifall man föredrar järnvitriol (ett annat namn på järnsulfat) mot mossa så ska man tänka på att hela tiden jobba med en helhetsmetod. Det är sällan så att en sak kommer att giva en fin gräsmatta. Man tvingas göra en aning mer än ta dän mossan.

För att gräset skall övermanna mossan så behöver det väl om näring och det behöver likaså vara tjockt. Detta gör man genom att gödsla, så mer gräs, samt självklart också genom att få bort ogräs.

Ifall du ser på en metod för att få bort mossan i trädgården och inser att den har flera olika punkter som visserligen kräver mer jobb men som tyder på att man här tittar på mer än själva mossan så har du sannolikt hittat rätt

Var efteråt envis och vik inte från metoden! Det här är ett misstag som flertal gör för att efteråt jämra på att det inte fungerade. Med tiden så kommer det att fungera med mossrivning såväl som med andra metoder.

Sprider man mossan i trädgården med mossrivaren?

Du kanske har hört att man rentav sprider mossans sporer med mossrivaren och det stämmer. Man kan få en situation där man får mer mossa än tidigare för att man med mossrivare sprider sporer över hela gräset. Med tanke på det här så kan det vara förståndigt att riva i kombination med järnsulfat och med andra viktiga knep för att göra gräset oattraktivt för mossan.