Man kan effektivt få dän mossan med hjälp av en spridarramp

Kan en stroller combi höja gräsmattan?

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan nyttja sig av stroller combi för att både gödsla samt tillintetgöra ogräs och det här kan funka oerhört bra.

järnsulfat mot sniglar

Innan du lägger på ett skikt med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att döda mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av behandling samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att förvalta det här på våren men betänk att medlet behöver åtminstone 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, många dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Starta som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt om gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill sköta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att företa det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man sköta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan förvalta gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att giva riktigt fin effekt.

Kommer det här att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att erhålla en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en hälsosam gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att tillämpa sig av men man måste se helhetsbilden och ha en god plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som faktiskt känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är envis och så tillika ogräset. Men ifall du sakta men bestämt får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Klicka Nu för mer tips ogräs i gräsmattan.

Järnvitriol och järnsulfat är detsamma men det finns en rad skilda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning olika ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man dessutom viss effekt mot mossan. Detta är en finemang produkt som man kan ha stor nytta av och som kan vara en viktig del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos flera är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas mycket. En robotgräsklippare är en bra lösning.