Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Mossor och lavar är två stundvis till synes identiska växter, men de skiljer sig åt på många olika vis. Båda kan växa över sten och har inget rotsystem och suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder fukt och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor ha rotliknande utskott som förankrar växten med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura samt blöta, exempelvis dåligt skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med god dränering, önskvärt pH-värde och ordentligt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och när det återigen blir blött och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs även att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel samt skiffer, vilket medför att de kan börja växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt tak för att mossa inte ska börja växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden samt resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar däremot, växer gärna på torra och soliga ställen. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att utgöra stomme samt beskydd åt algen samt att ta upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem och blad och suger upp vatten och näring ovanifrån och de är mycket känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga bekymmer att klara sig totalt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark och jord, men de kan även florera tillsammans med örter samt mossor. Vissa lavar växer på trädstammar och erhåller då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven. Klicka här för mer info

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det gäller lavar är emellanåt invecklad, med tanke på att det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet ger laven sitt namn och det är framförallt svampen som avgör på vilket sätt laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man ta bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.