Källaren är en vanlig plats där möglet angriper

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flera äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att dra ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare samt husgrund, då särskilt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och illa isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, kasst ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror fullständigt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom om man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan orsaka utmattning eftersom hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer tips här Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är också bra för att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte bara med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återvända.