Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att tänka på. Det förekommer diverse metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det finns samt vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan utöka sig någorlunda kvickt i ett fuktigt, undermåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och dåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom gro på oorganiskt material, så som kakel samt betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel avger mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som skänker illa lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan orsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Följaktligen ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Klicka Nu för mer info

Oavsett hur stort eller litet mögelangreppet är bör man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat växa. Vanligtvis rör det sig om bristfällig dränering samt ventilation och om man åtgärdar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda sätt. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det vanligtvis med att bruka rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är emellertid inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt besvärliga att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder eller i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med illa lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Om man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och byta ut det med nytt och fräscht, som sedan behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt samt omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin samt dålig lukt till följd av gaser.

Således finns det hopp om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.