Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam alternativt mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten från regn och fukt i angränsande miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs vanligtvis där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Däremot tycker mossa inte om köld, som gör att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är besvärligt att ta bort. Det främsta man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro just där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Fulstopp

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla och bruka kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Det för att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. För den skull är det angeläget att inte låta mossa få fäste på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det handlar om mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand undanröja mossan med torrborste. Det är ett ansträngande och farligt sätt att bli av med problemet, för den skull är mossa på takpannor något som man bör bekämpa förebyggande.

En billig och bra fungerande metod är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som medför så att mossan inte kan få grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man bruka sig av diverse medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att röra om med hjälp av vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på nätet, tex. Här i denna webbutiken.

Oavsett om man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör tänka på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer åter redan nästa år.

För att undgå mossa är det bästa man kan göra att arbeta förebyggande, med god dränering samt näringsrik jord med neutral pH.