Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern förstörd får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en relativt normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är påtaglig. Därför bör samtliga husvagnar behandlas med Tvärstopp eller Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind samt regn är det en god idé att förvara den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel samt inte nöta husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den främsta är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan viktig komponent är temperaturen vilken i regel bör vara mellan 0 och 40 grader, med den ultimata tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan även växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju bättre levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig omfattande och luddigt. Klicka Här för mer information

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också oerhört värre tillstånd vilka kan ha dödlig utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte jämt möglet luktar så starkt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man slutat uppleva lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på distans. Det finns en uppsjö olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det dessvärre kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att vistas i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, utöver att förvara den på ett torrt och välventilerat ställe, även utföra en del andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inne. På så vis undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en bra idé att göra rent husvagnen ingående innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att fundera på när man nyttjar husvagnen, med tanke på att det då vanligtvis är flera personer som lever på en mycket minimal yta, vilket kan resultera i illa lukt, fukt och i åtskilliga led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och därmed kringgå mögel i husvagn.