Har du drabbats av hussvamp som du vill avverka?

Det är inte jämt som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och vanligtvis är det ett omständigt projekt. Följaktligen bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är lätt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger vanligtvis latent inom trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar över sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de definitivt farligaste för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att expandera krävs det fukt och vanligtvis är det åtskilliga svampar och övrig mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Detta medför det ibland svårt att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Normalt pratar man om dålig lukt vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller alla gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer ofta i närhet av kalkrika material, så som skorstenar. Det beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med assistans av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan medföra att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om många miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas fort om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att minimera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som genomförbart. Det är betydelsefullt att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan endast medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara drastisk – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte ta bort materialet – det kan duga med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Fulstopp

Vanligtvis är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel omedelbart i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man tar bort angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!