Fukt och mögel kan bringa skador på huset

Mögelskador i hus är nära förknippat med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det därför viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att massor hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Fulstopp Det kan röra sig om läckande ledningar samt rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är några sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger över golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som trötthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för framförallt människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv och tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar mycket, om man känner en illa lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en mycket noggrann utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten samt bikarbonat eller vinäger (dock inte båda samtidigt) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är gynnsammare än med hjälp av ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det förångas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullkomligt få bort inte endast svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.