Fukt kan medföra negativa konsekvenser åt din krypgrund

Ifall en krypgrund skulle vara dåligt gjord eller ha en dålig placering så kan fukt med lätthet påverka den dåligt. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligtvis använder man betong samt lättbetong för att upprätta grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga och att man lätt kan korrigera sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur samt luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men enormt sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Följaktligen bör man i preventivt syfte behandla alla krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, även om man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda sätt. Det första man ska åstadkomma är naturligtvis att sanera därför att bli av med mögel och illa lukt. Därefter är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Avverka all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. Följaktligen kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill uträtta, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen måste fungera som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket på sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel om man enbart har haft lindriga besvär med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem ska man använda isoleringen tillsammans med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som bara startar när det behövs. Klicka här för ytterligare information

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja rätt. För krypgrunder ska man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Detta kan ske på diverse sätt, t.e.x. genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan dessutom genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylslagen. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.