Förekomst av allergier påverkas av mögel

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov till allergier på grund av dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom.
Vill veta mer Klicka Här
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt briljanta luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således leda till bekymmer för de boende trots att de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av varierande grad, allt från några utslag alternativt lite snuva till en anafylaktisk chock som måste behandlas akut för att inte ha dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att somliga celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i förbindelse med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan om man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel som Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt om man enbart sanderar. Det lämpligaste är således att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man lider av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, till exempel rinniga ögon och snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, givetvis, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan också använda sig av nässpray.

För rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer och de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom ska man utredas för detta och ges tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt jobbigt, men om man känner till hur man ska hantera det kan problemen reduceras och till och med försvinna.