Finns det något bra knep att få bort mossa på stenplattor?

Den nya stengången mot huset är så fin att betrakta, men så plötsligt så ser man att det har börjat växa något på plattorna… Brunt, grönt samt en aning gult, det är förstås mossa! Exakt som att man ej vill ha mossan i gräset så är det tråkigt då den breder ut sig över trädgårdens stenplattor. Men man kan relativt lätt få bort mossan med mossmedel som man kan nyttja på plattor såväl som på gräset.

ejektordunk

Få bort mossa på stenplattor med marknadens ultimata mossmedel

För att få dän mossan så kan man behöva lite annorlunda teknik, men till att börja med så är det nödvändigt att få död på mossväxten. Mossa har inget djupt rotsystem så det är inte så komplicerat att räfsa bort men det blir än enklare ifall man börjar med att blanda järnsulfat och vatten och sprayar eller vattnar på med detta.

Idag så finns det riktigt bra mossmedel som består av järnvitriol och som kommer som pulver, än enklare är att köpa ren järnvitriol (järnsulfat), då är det därtill billigare. Med mossa gti så slipper man själv blanda ut järnsulfatet 288 gram per liter koncentrat så det blandas på rätt sätt med det vatten som man tillför dunken.

När man har sprayat på järnsulfat på gräsmattan samt på stenplattorna så kommer mossan att avlida. När den är död så kan man tillämpa sig av en högtryckstvätt därför att skölja dän mosslagret från stenarna fort och effektivt. Länk till ytterligare info

Betydelsefullt att tänka på då du sprutar med högtryckstvätt på stenplattor

Om man har stenplattor av ett mer poröst material så ska man vara en aning återhållsam med högtryckstvätten eller använd högtryckstvättens komplement för tvätt av plattor. Kör man på för hårt så kan bitar lossna och det blir inte så fint. Det är självklart en styrka att först bruka mossmedlet för att enklare få bort mossan genom att spola med vatten men det kan likväl vara så att man blir en aning för hårdhänt med tvätten.

Är det ständigt en styrka att bearbeta med järnsulfat på stenplattor?

Det finns de som kritiserar behandlingen med järnsulfat. De använder möjligtvis järnsulfat mot mossa i gräset men på grund av att medlet kan färga vissa typer av stenar så vill man ej ta risken och köra samma metod mot stengångens mossväxt. Då använder man Bensaltensid, utspädd 32 gånger, Fulstopp högtryck utspädd 20 gånger alternativt Fulstopp koncentrat utspätt 30 ggr.

Om du är bekymmersam för att mossmedlet skulle kunna missfärga alternativt på något sätt förstöra dina stenplattor så borde du pröva på en liten bit eller starta en tråd i ett hemforum online eller läsa vad andra har sagt om samma typ av sten som du har. Detta är ett snabbt och lätt sätt att få veta mer innan man beställer en järnsulfat påse från tex. allt-fraktfritt.se för att få dän mossa i gräsmattan. Där finns även en briljant spridarbom samt en ejektor som snabbar upp jobbet.

Mossa på stenplattor som inte har behandlats på flertal års tid

Om det är så att man har stenplattor som är helt övervuxna av mossa så står man inför en större utmaning. Men med ett god mossmedel så kan man även hantera den här situationen. Se enbart till att du har en god plan för hantering samt ge inte upp. Ifall mossan har ett riktigt gott grund så möjligtvis du får upprepa behandlingen några gånger för att stenplattorna ska bli fullständigt fria från mossväxten.