En liten guide om mögelborttagning

Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det även kan heta har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig anledning tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan ges en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel och annan påväxt. Detta är närapå jämt en följd av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering kring huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus och vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt grepp. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få undan till fullo.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska drabbas av stora problem med fuktskador och mögel. Mögel avger därutöver hälsovådliga gaser som i somliga fall kan uppfattas som en dålig lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan medföra luftvägsbesvär så som hosta och i somliga fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn p.g.a. de besvär som mögel innebär. Det är således betydelsefullt att bli av med möglet samt förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att avlägsna hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte endast med själva möglet utan också de sporer och gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att vara medveten om att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat grundligt med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Det kan vara värt att prova innan man river ut hela inredningen. Läs mer här

En annan procedur så kallad fogging som kräver en särpräglad maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är således en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det betydelsefullt att man sedan åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!