Effektivt vis att bli av med alger på huset

I Sverige har det jämt förekommit besvär med alger som brett ut sig överallt i vissa hus. De mest typiskt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare och förråd. Men algväxt kan dessutom inträffa på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Men man bör även fortsättningsvis vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja medföra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är vanligtvis gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring av ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det ultimata sättet att undvika problem med alger på tak, ytterväggar och staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har besvär med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer ofta sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden åt mögel- och algproblem. Det är även rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för bekymmer med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar över lag ge upphov till mer allvarliga besvär då dessa ges större potential att utvidga. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar och staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis behöver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att finna då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att erhålla svar på ifall man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger. Klicka här för ytterligare information

Har man till exempel haft bekymmer med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppkomma är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och allmän trötthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för väldigt gamla hus där man var observant för dessa besvär. Klicka för mer info

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det förekommer några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att ordna problemet!