Den svenska marknadens vanligaste algmedel

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma vis; de hjälper på ett eller annat vis till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft besvär med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera fullständigt enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs tillsammans med vatten, det kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna blanda det själv. Och det är exakt detta som tillverkarna vill sikta mot.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man personligen blanda kan man följaktligen undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas expandera som badrum, källare samt andra utrymmen som har dålig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och därpå måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt vis kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Få reda på mer här

Vad man dock ska vara aktsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder riktig skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt då och då.